iğtişaş

iğtişaş
is. <ər.> Qarğaşalıq, qarışıqlıq, hərc-mərclik. İstanbulda 31 martda vaqe olan iğtişaşın nəticəsidir ki, bütün Türkiyə- nin hər bir nöqtəsində bahalıq üz verdi. C. M.. Hətta iğtişaş zamanı böyük-böyük qəzalara düçar olanda bir dəfə də <Hacı Qasımın> qızı üzünü açmağa razı olmamışdı. E. Sultanov. Hər yerdə iğtişaş, hər yerdə üsyan; Alovlu nəğmələr ucalır göyə. S. Rüst.. İğtişaş qalxmaq (düşmək) – hərc-mərclik düşmək, qarışıqlıq düşmək, şuluqluq düşmək. Deyirlər ki, Teymurləngin hakimiyyəti illərində bir şəhərdə böyük bir iğtişaş qalxır. M. N. lətif. <Nəcmi:> Bu vaxta kimi əlbir-dilbir, asayişlə yaşayan . . bu dinc camaatın arasına nə üçün iğtişaş düşsün? Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • iğtişâş — (A.) [ شﺎﺸﺘﻏا ] karışıklık, kargaşa, anarşi …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • iğtişaş — ə. ara qarışma; şuluqluq, qarışıqlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • İGTİŞAŞ — Karışıklık. Kargaşalık. Karmakarışık olmak. * Birisinin fena telkinini kabul etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İĞTİŞAŞAT — (İgtişaş. C.) Karışıklıklar, kargaşalıklar, fenâlıklar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • şuriş — is. <fars.> Qarışıqlıq, qarğaşalıq, iğtişaş, şuluqluq. Qazax mahalının vəkili Pənah ağanın zamanında bir para şuriş və inqilabın vüquinə görə Qazax mahalından bir neçə elat keçib Qarabağ vilayətinə, İbrahim xanın təhti himayəsinə gediblər.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bunt — <alm.> Qeyri mütəşəkkil, özbaşına törəyən üsyan; qiyam. <Abuzər bəy:> Bu dünyada mənim ən çox zəhləm gedən şey lənətə gəlmiş buntlardır. M. Hüs.. // İğtişaş, qarışıqlıq. Bunt salmaq – iğtişaş salmaq, qarışıqlıq salmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ixtilal — is. <ər.> Qarışıqlıq, qarğaşalıq, hərc mərclik, iğtişaş. Cahan müharibəsi, . . sonra Zaqafqaziyada baş verən ixtilal və qarışıqlıqlar. . . Bu zamanlarda mən Bakıda deyildim. S. H.. İxtilal törətmək (salmaq) – qarışıqlıq salmaq; hərc mərclik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müşağibə — ə. aranı qarışdırma; iğtişaş törətmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dinc — sif. 1. Başqasını narahat etməyən, əziyyət verməyən, yalnız öz işi ilə məşğul olan; sakit. Məmmədhəsən əmi dinc adamdır. C. M.. Yox, qardaş, . . uşaq çox dinc uşaqdır. S. Rəh.. Dinc buraxmamaq – narahat etmək, rahat qoymamaq, daim narahat etmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iğtişaşçı — is. İğtişaş, hərc mərc törədən, asayişi, əmin amanlığı pozan, şuluqluq salan; araqarışdıran, fitnəkar, fəsadçı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”